Logistiek maatwerk

Beschikbaarheid, levertijd, kwaliteit, volume en prijsvastheid zijn vaak de belangrijkste aspecten in aansluiting op de te bouwen systemen, apparaten en machines. Al deze aspecten kunnen in overleg op jouw specifieke wensen worden afgestemd.

Betreft het een eenmalige opdracht aan jouw zijde dan zal een reguliere order voldoen. Zijn er vervolgorders of betreft het een seriematige productie dan komt een afroeporder als snel in beeld. Wij leggen het volume dan op voorraad in ons distributiecentrum.

Betreffen het standaardcomponenten of moet het volgens tekening worden gemaakt? Laat de beschikbaarheid te wensen over en is hier zekerheid gewenst? Is prijsvastheid over langere periode van belang als constante factor in jouw kostprijs? Heb je behoefte aan monitoring van je verbruik waarbij je proactief geïnformeerd wordt als deze wijzigt?

Neem contact op
Image
Image

Deel de wens en noodzaak met ons en samen komen we dan tot een optimaal logistiek concept waarin vele vormen mogelijk zijn. Op het huidige menu staan:

  • reguliere order
  • afroep order
  • raamovereenkomst
  • web order

Het ene concept sluit beter aan dan het andere, waarbij zekerheid in combinatie met tijd de doorslag zal geven.

Image

Reguliere order: je hebt een enkele opdracht, waarvan je niet weet of die nogmaals gaat voorkomen. Afspraken over een vervolg hoeven niet te worden gemaakt. Prijs en levertijd zijn gebaseerd op de stand van vandaag, waarbij vooral beschikbaarheid bij Ammertech of onze partners van grote invloed kunnen zijn.

Web order: op aanvraag krijg je een eigen account waarbij reguliere bestellingen via het klantenportaal kunnen worden gedaan. Hiermee krijg je 2% orderkorting op bestellingen (waarvoor geen offertes zijn aangevraagd). Ook vind je hier informatie over de huidige voorraad.

Afroep order: voor jouw project met een looptijd tussen de 6 tot 12 maanden kan je in 1 opdracht bij ons bestellen waarmee beschikbaarheid en prijs zijn gegarandeerd na de eerste opstart. Denk bijvoorbeeld aan grotere aantallen volgens tekening of items met een lange levertijd. Wanneer je een volgend project bij ons wil opstarten, dan is het belangrijk om rekening te houden met mogelijke veranderingen van prijs en levertijd. Eén keer per maand ontvang je een overzicht met items die voor jou op voorraad liggen.

Raamovereenkomst: werk je sterk seriematig, is de behoefte jaarlijks ongeveer gelijk en wil je zekerheid over beschikbaarheid en korte levertijd? Stel dan een raamovereenkomst met ons op. Er ligt dan altijd een afgesproken voorraadhoogte bij ons. Producten worden gefactureerd wanneer ze worden geleverd. De inhoud van de overeenkomst stemmen we vanzelfsprekend samen af.